Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale statenleden dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie. Een eigen vereniging die opkomt voor de belangen van statenleden en die u ondersteunt op het gebied van deskundigheidsbevordering is daarbij heel belangrijk.

 


Dé beroepsvereniging voor statenleden!

Het doel van de vereniging is om de positie van statenleden zo goed mogelijk te ondersteunen. De vereniging doet dit o.a. door het organiseren van kennissessies, door middel van meet-ups en door het beschikbaar stellen van e-learning, en door het uitvoeren van belangenbehartiging voor statenleden o.a. bij de Rijksoverheid in relatie tot de dossiers vergoeding, werkdruk en ondersteuning voor lokale en regionale volksvertegenwoordigers.

 

Van de 570 Nederlandse statenleden zijn er ruim 400 lid van Statenlidnu. Het bestuur van Statenlidnu bestaat uit 5 leden.


Recent nieuws