Daadkrachtig en noodzakelijk!

De oprichting van de beroepsvereniging Statenlidnu is een feit. Betrokken, deskundige en krachtige provinciale statenleden dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie. Een eigen vereniging die opkomt voor de belangen van statenleden en die u ondersteunt op het gebied van deskundigheidsbevordering is daarbij heel belangrijk.

 


Statenleden in beeld

Statenleden willen een bijdrage leveren aan de samenleving door de belangen te vertegenwoordigen van de inwoners uit hun provincie. Dit vraagt veel tijd en inzet en het statenwerk is daarom soms moeilijk te combineren met een baan. Veel statenleden zijn volgens het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ niet tevreden over de waardering die zij voor hun werk krijgen. Ook hebben zij een negatief oordeel over de maatschappelijke waardering voor het ambt en de aandacht van de media voor hun werk. Een meerderheid van de statenleden vindt de financiële vergoeding te laag en de werkdruk hoog. Vooral jongere statenleden geven aan dat zij meer ondersteuning willen bij hun werkzaamheden. Als Statenlidnu vragen wij hiervoor aandacht in het overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij zullen hier pleiten voor een hogere statenvergoeding die een passende schadeloosstelling is. Daarnaast vragen we het ministerie zich in te zetten dat meer werkgevers in hun cao’s afspraken maken over burgerschapsverlof.