Daadkrachtig en noodzakelijk!

De oprichting van de beroepsvereniging Statenlidnu is een feit. Betrokken, deskundige en krachtige provinciale statenleden dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie. Een eigen vereniging die opkomt voor de belangen van statenleden en die u ondersteunt op het gebied van deskundigheidsbevordering is daarbij heel belangrijk.

 


Dé beroepsvereniging voor Statenleden!

We worden steeds meer herkend als dé beroepsvereniging voor Statenleden. Maar het is zaak dat nog meer statenleden zich bij ons aansluiten. Dat willen we bereiken door onze naamsbekendheid te vergroten. Maar ook door onze toegevoegde waarde vaker en beter over het voetlicht te brengen. Ook gaan we in 2019 door met initiatieven die leden meer bij de vereniging betrekken. In 2018 is hier een goede start mee gemaakt. Zo hebben diverse statenleden in een klankbordgroep meegedacht over de ontwikkeling van het digitale leerplatform. Ook zijn diverse statenleden benaderd voor klankbordgroepen van activiteiten van het ministerie van BZK gericht op statenleden. 


Recent nieuws