Statenlidnu is dé Nederlandse Vereniging voor statenleden. Het doel van Statenlidnu is statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto Statenleden in beeld.

De activiteiten, bijeenkomsten en informatie door en van Statenlidnu via de periodieke nieuwsbrief, de website, twitter en Facebook zijn gericht op het zo goed mogelijk vervullen van de rol in de Provinciale Staten. Daarnaast gaat het om een optimale vervulling van de rol in het politiek-bestuurlijke krachtenveld door individuele statenleden. 

De vereniging is er voor alle:

  • Statenleden
  • Burgerstatenleden
  • Commissieleden
  • Duo-statenleden
  • Steunfractieleden

Bestuurssamenstelling

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 december 2017 is het nieuwe bestuur gekozen.  Harold van de Velde (Zeeland) is gekozen tot voorzitter. De overige bestuursleden zijn: Lucia van Milaan (Gelderland; secretaris), Jan Smits (Drenthe, penningmeester), Teus Dorrepaal (Fryslan) en Aimée van der Ham (Drenthe).

Interview met Harold van de Velde (voorzitter)

Enthousiast en jong. Die woorden typeren Harold van de Velde (27), de nieuwe voorzitter van Statenlidnu, de vereniging voor Provinciale Statenleden. Als scholier was Harold al maatschappelijk actief in Zeeland. Hij was lid van een jongerendenktank die nadacht over provinciale thema’s en zat in de Jongerenraad van Goes. Later werd hij politiek actief. Eerst als fractiemedewerker en later als Statenlid van de SGP in de Provinciale Staten van Zeeland. Nu is hij ook het gezicht van Statenleden uit heel Nederland. 

Zat de politiek al in je genen?
“In mijn opvoeding heb ik hier niet veel van meegekregen, het is echt mijn eigen interesse”, vertelt Harold. Hij heeft wel de ondernemersgeest van huis uit meegekregen als zelfstandig consultant.

Wat staat er bij Statenlidnu te gebeuren in 2018?
StatenlidNu is vorig jaar opgericht. Dus 2018 is wel het jaar om te gaan knallen. We gaan mooie dingen doen", vertelt Harold. "Veel Provinciale Staten(leden) zijn nu al lid. Dat moeten er nog meer worden.”

Harold vindt het belangrijk om nieuwe jonge Statenleden te werven en de voorwaarden voor Statenleden te verbeteren: “Het is belangrijk dat kwaliteit en een gezonde balans in alle Staten blijft, ook voor de toekomst. De geringe vergoeding staat bijvoorbeeld niet tegenover hetgeen een Statenlid opzij moet schuiven voor zijn of haar werk met gemiddeld 20 uur tijdsbesteding. Waarom krijgt een raadslid uit Emmen meer dan een Statenlid? Dat is moeilijk uit te leggen voor dezelfde tijd of zelfs meer die ermee gepaard gaat.”  

 

Hoe is de verhouding tussen het werk voor Provinciale Staten en je eigen baan?

“Vaak is het werk voor Provinciale Staten en in mijn geval ook nog voor Statenlidnu overdag en dat beslaat 2 werkdagen die je niet in je andere baan kunt stoppen. Helaas is dit ook de reden waarom veel jonge mensen toch afhaken... Als we dit aantrekkelijker maken, is dat goed voor onze provincies en goed voor onze democratie.”

Wat zeg je tegen jonge mensen waarom het toch aantrekkelijk is?
“Dat ik door dit werk mezelf heb ontwikkeld. Ik weet nu hoe het achter de schermen werkt en kan het nu toepassen op de voorgrond. Dit is een verrijking voor elke baan in je leven. Maar het belangrijkste blijft toch om van meerwaarde te kunnen zijn voor je eigen provincie en inwoners.”

Waar ben je trots op bij Statenlidnu en als Statenlid?
“Vooral de gedrevenheid van het bestuur en de samenwerking en de betrokkenheid van alle Statenleden uit het hele land. Dat is mooi! Ik ervaar dat Provinciale Staten een nieuwe dynamiek in zich hebben. Er is een nieuwe generatie volksvertegenwoordigers en bestuurders in opmars. Vroeger speelde macht en invloed een grotere rol en nu gaat het meer over de inhoud. Alle vensters staan open en zo kijken we hoe je elkaar kunt versterken. Zo organiseert Statenlidnu regiobijeenkomsten met thema’s die door de mensen zelf worden aangedragen en kunnen we goed inspelen op de informatiebehoefte. Niet opnieuw alles zelf uitvinden, maar samenwerking zoeken met andere partijen en goed aansluiten bij de behoeftes die er vanuit Statenleden liggen. We willen op die manier bijeenkomsten organiseren die Statenleden niet willen missen.”

(interview door ministerie van BZK, zie ook www.politiekeambtsdragers.nl)

Statuten en Huishoudelijk Reglement

PDF
Afschrift oprichtingsakte
PDF [429.7 KB]
Download (35 downloads)
PDF
Huishoudelijk Reglement vastgesteld op 1 juli 2017
PDF [245.6 KB]
Download (22 downloads)