Ben jij ons nieuwe bestuurslid?

Bestuursleden gezocht!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar nieuwe bestuursleden in verband met het aftreden van een aantal bestuursleden die gestopt zijn als Statenlid.

Is dit iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie?

Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl.

 

Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 13 september. De nieuwe bestuursleden worden in oktober 2019 tijdens de ALV benoemd.

Lees meer »

Interview Femmy le Clerq-Westhuis en Teus Dorrepaal

“Online leeromgeving scheelt maanden aan inwerktijd voor nieuwe Statenleden en waterschapsbestuurders”

Website lokale-democratie.nl heeft onlangs een interview gepubliceerd met Femmy le Clerq-Westhuis en Teus Dorrepaal. Lees het interview hieronder!

Datum 02-07-2019

Statenleden en waterschapsbestuurders kunnen sinds dit jaar via een online leeromgeving bijblijven op hun vakgebied. Betrokkenen van het eerste uur Femmy le Clerq-Westhuis (oud-lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Teus Dorrepaal (oud-Statenlid provincie Fryslân) vertellen over de aanleiding, het verloop en hun dromen voor de toekomst van het digitale leerplatform.

www.leerplatformstatenleden.nl en leeromgeving.uvw.nl komen op hetzelfde portal uit, waar je via een menu kunt kiezen voor de gewenste provincie of het waterschap. De omgeving is openbaar toegankelijk. Er is nu ook een module gepubliceerd over de wegen die openstaan voor statenleden en waterschapbestuurders om kennis op te doen en te leren.

Wat was de aanleiding voor de totstandkoming van het online leerplatform?

Teus: “Ik kom uit de onderwijswereld. Bij de start van mijn Statenlidmaatschap in 2012 ontstond vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) het initiatief om een “vakgroep” op te richten voor Statenleden, naar het voorbeeld van de raadsledenvereniging. Bij BZK bleek er behoefte aan zo’n spreekbuis naar alle Statenleden in Nederland. Juist ook voor de Statenfracties die niet landelijk georganiseerd zijn. We wilden een sterk Statenlidmaatschap. Professionalisering is daarbij heel belangrijk. Maar hoe krijg je die kleine 600 Statenleden betrokken? Zo ontstond uiteindelijk het idee voor een e-learningsysteem. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2017 introduceerde de vereniging voor raadsleden met subsidie van het ministerie van BZK al zo’n systeem Dat voorbeeld heeft statenlid.nu gevolgd”.

Femmy: “Ook ik heb een onderwijsachtergrond, als docent in het voortgezet onderwijs. Toen ik in 2008 werd gekozen als waterschapsbestuurder vond ik dat we als waterschap veel te onzichtbaar waren. Ik ben betrokken geweest bij het opzetten van de cursussen Politiek Actief voor waterschapsbestuurders, in samenwerking met ProDemos. En ook de e-learningmodules dragen bij aan de professionalisering van het vak.”


Wat is er te vinden op het leerplatform?

Teus: “In onze opdracht heeft de VNG academy acht modules ontwikkeld. De laatste module is bijna klaar, die wordt in oktober/ november verwacht. Er zijn modules over de rollen en instrumenten als Statenlid, de provinciefinanciën, de Omgevingswet, maar ook cursussen persoonlijke effectiviteit, timemanagement en onderhandelingstechnieken.”

Femmy: “Het waterschap heeft nu twee modules, over de werking van het waterschap en financiën en de derde, over de rollen voor dagelijks bestuurders, is in voorbereiding. Ik zou graag zien dat we in een aantal modules gelijk optrekken met de provincies. Het mooie is dat ook mensen van buiten, zoals scholen, de modules kunnen inzetten om meer over de werking van het waterschap te leren. ”

Wat is precies de meerwaarde van een online leeromgeving?

Femmy: “De leeromgeving is zowel voorafgaand als tijdens het bestuurderschap van nut. Wat moet ik kunnen, wat moet ik weten? Dit kan via de leeromgeving allemaal op je eigen manier en moment. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling. Het is niet alleen voor theoretisch, maar ook voor praktisch onderlegde mensen zeer behulpzaam. Ook voor de nieuwe generatie, die alles met telefoon of tablet doet, is dit een uitkomst.”

Teus: “Fracties worden steeds kleiner en je krijgt meer onderwerpen op je bordje als Statenlid. Er is vaak nauwelijks een overdracht, dus je zult je (snel) je eigen portefeuille eigen moeten maken. Er is ook een verschuiving in soort Statenleden, met weinig kennis uit bestuur/ politiek. Die krijgen voor het eerst taaie kost als de Omgevingswet, landbouw en openbaar vervoer, en dan is het toch prachtig dat je deze leeromgeving hebt om snel bij te raken.”

Wat kan er nog verbeterd worden aan de platforms?

Teus: “Om de omgeving aantrekkelijker te maken, willen we haar misschien uitbreiden met zogenaamde community rooms. Hierin kan iedereen, van Zeeland tot Groningen, met elkaar in gesprek rondom thema’s en je kunt er documenten en filmpjes delen. Verder zou de omgeving kunnen worden verrijkt met multimediaprojecten of een gebruikersvolgsysteem.”

Femmy: “Ik zou graag zien dat de modules vraaggericht en participerend worden. En ik zou graag een overkoepelend gedeelte hebben voor alle bestuurslagen. Water en klimaat is bijvoorbeeld voor zowel provincie, gemeente als waterschap van belang. Ook moet de omgeving continu onder de aandacht blijven.”


Hoe had jullie eigen carrière eruit gezien als de platforms er eerder geweest zouden zijn?

Teus: “Ik heb geen politieke achtergrond, dus op bepaalde thema’s zoals financiën of hoe de provincie werkt zou het mij wel enkele maanden hebben gescheeld in het vertrouwd raken met een onderwerp. Dat had me ook een stuk meer zelfvertrouwen gegeven!”

Femmy: “Ik ben al vanaf mijn 18e politiek geïnteresseerd en heb altijd in besturen gezeten. Dus inhoudelijk ben ik al gepokt en gemazeld. Maar ik vind het heerlijk om bij te blijven en kennis te halen en brengen waar we als samenleving rijker van worden. Ik wil heel graag een voetafdruk nalaten voor mensen na ons. Dat is mijn drive. Daar blijf ik voor strijden. Doen en handelen, niet stil blijven staan, maar meegaan!”

 

Lees meer »

E-learning voor Statenleden van start

Statenleden kunnen zich via www.leerplatformstatenleden.nl  toerusten voor het Statenlidmaatschap, onafhankelijk van tijd en plaats. Het platform biedt e-learning modules over hoe provincies werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. Ook vinden Statenleden er nog andere instrumenten die hen ter beschikking staan. Het leerplatform voor statenleden is ontwikkeld in opdracht van StatenlidNu, de Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en in samenwerking met het IPO. Het platform wordt betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Statenleden houden vaak veel ballen tegelijk in de lucht. Hun gewone baan, het werk voor Provinciale Staten en andere verantwoordelijkheden. “Een goed initiatief,” vindt minister Ollongren (BZK) de e-modules. “Zo komen ook nieuwe Statenleden beslagen ten ijs. Ze spelen een belangrijke rol in dit tijdperk van de energietransitie tot de krappe woningmarkt. Snel op vlieghoogte komen, is belangrijk. Met dit platform kun je bijleren wanneer het jou zelf uitkomt.” Op de nieuwe platforms kunnen ze op een interactieve manier kostenloos actuele informatie en verdiepende kennis opdoen wat voor hun Statenwerk van belang is. 

Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu): “Als beroepsvereniging voor Statenleden vinden we het belangrijk dat alle 570 Statenleden in Nederland op een goed voorbereide manier hun werk kunnen doen. Dat geldt niet alleen voor nieuw gekozen volksvertegenwoordigers maar ook voor de zittende. Het digitaal leerplatform brengt een schat van kennis met zich mee en tips vanuit de praktijk. Hierdoor word je als Statenlid nog beter in staat gesteld om je belangrijke rol als kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger in te vullen.”

Modules

Op dit moment zijn er vier van in totaal zeven modules beschikbaar namelijk: Hoe werkt een provincie?, Rollen & Instrumenten, Financiën en Omgevingswet. In juni 2019 komen er ook e-learning modules beschikbaar op het gebied van Energietransitie, Integriteit en Infrastructuur & Mobiliteit.

Lees meer »

Onderzoek naar hoogte vergoeding statenleden

De minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft aangekondigd dat zij In navolging van het ROB-advies ‘Voor de publieke zaak’ samen met de belangenvereniging van Statenleden (Statenlidnu), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, en de belangenvereniging van algemeen bestuursleden van de Waterschappen een onderzoek gaat laten doen naar de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden.

Statenlidnu is blij dat het ministerie de problematiek agendeert. Al is een uitgebreid onderzoek volgens Harold van de Velde, voorzitter van Statenlidnu, eigenlijk niet meer nodig. "Er is de afgelopen jaren zoveel onderzoek uitgevoerd naar de tijdsinvestering van statenleden in verhouding tot hun vergoeding, dat er genoeg informatie beschikbaar is. In het laatst gehouden Nationaal Statenledenonderzoek bleek opnieuw dat de ontevredenheid over de vergoeding is gegroeid. Er is op hele korte termijn daadkracht nodig van de minister om uiterlijk kort na de verkiezingen alle nieuwgekozen statenleden een goede start te geven die ze verdienen.” 

De minister is voornemens om op grond van de onderzoeksresultaten te  beoordelen of een aanpassing van de vergoedingen nodig is. Statenlidnu hoopt dat een onderzoek geen onnodige vertraging oplevert en zoekt nadrukkelijk de samenwerking om tot een goede onderbouwing én actie te komen. De statenleden wachten immers al lang genoeg. 

Lees meer »

Statenleden in het nieuws

'Statenlid is onderbetaald en dus grijs' is de kop boven een artikel in Trouw over de werving van nieuwe statenleden. Aan het woord komen Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu) en Hagar Roijackers (lijsttrekker in Noord-Brabant) en Mirjam Wulfse (Groningen). Lees hier het hele artikel.

 

'Zoeken naar statenleden: onbekend maakt onbemind' is de kop boven een interview op de IPO website met Harold van de Velde. Lees hier het hele interview.

Lees meer »

Podcast: Jonge statenleden aan het woord

“Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Zes jonge statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie die door de provincies met steun van het ministerie van BZK gemaakt is wat erbij komt kijken om statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden. 

Beluister hier de eerste aflevering, ‘Waarom kies je ervoor om de Staten in te gaan?’

Beluister hier de tweede aflevering, ‘De keuze voor een partij en welke consequenties dat heeft’

Beluister hier de derde aflevering, ‘Welke successen je kan boeken in de Staten en hoe de Staten werken’

Beluister hier de vierde aflevering, “Wat betekent het om lid van de Provinciale Staten te zijn?”

Beluister hier de vijfde aflevering, ‘Wat levert het je op en wat leer je?’

Lees meer »

Één derde statenleden geconfronteerd met agressie en geweld

Uit de monitor Agressie en Geweld die door I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd blijkt dat één derde van de statenleden het afgelopen jaar geconfronteerd is met agressie en geweld als gevolg van de werkzaamheden als statenlid. Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu) reageert geschokt 'Het is onacceptabel dat statenleden hier mee te maken hebben. Als samenleving moeten we het juist enorm waarderen dat mensen zich met hart en ziel inzetten voor de publieke zaak. Je kan van mening verschillen, dat mag en dat is ook goed, maar agressie en geweld kan én mag nooit getolereerd worden'. 

Verbale agressie komt onder statenleden het vaakst voor (31%), gevolgd door bedreiging/ intimidatie (13%) en fysieke agressie 2%)
Uitingen van agressie en geweld tegenover statenleden vooral via social media, face-to -face en per e-mail.

Impact incident

De helft van de slachtoffers ervaart een effect van het incident. Statenleden geven aan vooral een effect op werkplezier te ervaren, effecten op eigen gedrag (bijvoorbeeld: voorzichtiger geworden, anders omgaan met burgers) en geestelijke gezondheid.

Bespreken en aangifte incident

De meerderheid van de statenleden heeft het meest recente incident niet besproken, dan wel er een melding van gemaakt. De groep die het wel heeft besproken is tevreden over de wijze waarop het incident is besproken. De meerderheid van de statenleden geeft aan dat er geen aangifte bij de politie gedaan is. Tot slot, de meerderheid van de statenleden geeft aan dat het incident niet door de organisatie geregistreerd is.

Handelen bij gevoelens van onveiligheid

Slechts weinig statenleden (3%) hebben zich in de afgelopen 12 maanden wel eens onveilig gevoeld door hun werk als statenlid. Dat geldt ook voor mensen uit hun privé omgeving (5%). Een kwart van de statenleden geeft aan precies te weten wat ze moeten doen als zich thuis een bedreigende of onveilige situatie voordoet (als gevolg van hun werk). Net iets meer dan de helft (57%) denkt ongeveer te weten hoe ze moeten handelen.
Een kwart van de statenleden heeft wel eens met het thuisfront besproken wat ze moeten doen als ze zich bedreigd of onveilig voelen. Een veel grotere groep (64%) geeft aan dit nog nooit te hebben gedaan.

Factsheet Statenleden

Alle informatie uit de monitor Agressie en Geweld over statenleden is voor Statenlidnu in een speciale factsheet opgenomen. Deze kunt u hieronder downloaden.

Lees meer »

Experttips voor moeiteloos werken

Statenlidnu heeft speciaal voor Statenleden een selectie van Experttips voor moeiteloos werken van Madelon Gloude en Lisette Beijnes - de Boer laten samenstellen.

De selectie van 'Experttips voor moeiteloos werken' speciaal voor Statenleden zijn vrijdag 6 juli door Statenlidnu gepresenteerd bij het aanbieden van het Nationale Statenledenonderzoek door Daadkracht. De eerste exemplaren van deze experttips zijn door Statenlidnu aangeboden aan Bob Roelofs (griffier in Gelderland) en Kees van Baak (vice-voorzitter van provinciale staten van Gelderland). De samenvatting van 'Experttips voor moeiteloos werken' kunt u hieronder downloaden.

Lees meer »

Tweederde van de statenleden vindt vergoeding te laag

Ruim driekwart van de Statenleden (76,6%) geeft in 2017 aan de vergoeding voor het Statenwerk te laag te vinden. De ontevredenheid over de vergoeding is daarmee gestegen sinds 2013. Toen gaf 63% van de Statenleden aan de vergoeding ontoereikend te vinden. Dit blijkt uit het derde Nationaal Statenledenonderzoek van onderzoeksbureau Daadkracht. 

Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu) in een eerste reactie “ De groeiende ontevredenheid over de vergoeding (die er al bij twee-derde van alle Statenleden was) baart ook de beroeps- en belangenvereniging Statenlidnu grote zorgen. Om een gezonde balans te hebben in Provinciale Staten tussen jong en oud, werkend en niet werkend, man en vrouw, kan het niet zo zijn dat om financiële redenen onze democratie ongezond wordt. In 2004 deed de Commissie Dijkstal een belangrijk advies aan het Kabinet over het verhogen van de vergoedingen van alle volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voor één doelgroep is dat advies nooit uitgevoerd, naar eigen zeggen in verband met de economische crisis: leden van Provinciale Staten. De tijd is rijp om dat alsnog snel te doen, vóór de Statenverkiezingen van 2019. Het principe ‘boter bij de vis’ is nu op z’n plaats."

Toename in werkdruk

In 2017 besteden Statenleden gemiddeld 22,8 uur per week aan het Statenwerk, 6% meer dan de gemiddelde tijdsbesteding van Statenleden in 2013. Ruim 70% van de Statenleden (71,8%) combineert het Statenlidmaatschap met betaald werk en/of een opleiding. De tijdsbesteding aan werk en/of opleiding is sinds 2013 toegenomen. De totale werkdruk van Statenleden die het Statenwerk combineren met een baan en/of opleiding bedraagt in totaal 54,2 uur per week.

Vergoeding voor Statenleden blijft achter

In het rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden is de vergoeding voor werkzaamheden voor Statenleden vastgelegd. Artikel 2 van dit besluit schrijft de maximale vergoeding voor Statenleden voor. De vergoeding die Statenleden op grond van het rechtspositiebesluit ontvangen is sinds 2013 verhoogd. De stijging van de vergoeding blijft echter achter bij de toegenomen tijdsinvestering van Statenleden. Statenleden ‘verdienen’ in 2017 gemiddeld € 11,80 per uur; € 0,19 minder dan in 2013. Ter vergelijking, het wettelijk minimumloon bedraagt € 8,96.

Vergelijkbare werkdruk, lagere vergoeding

Statenleden besteden gemiddeld evenveel tijd aan het Statenwerk als gemeenteraadsleden uit grote gemeenten met meer dan 150.000 inwoners aan het raadswerk. Dit blijkt uit vergelijking met de resultaten van het Nationaal Raadsledenonderzoek dat Daadkracht eveneens in 2017 uitvoerde. Omgerekend per uur is de vergoeding die raadsleden in grote gemeenten ontvangen echter zo’n 60% hoger dan de vergoeding die Statenleden ontvangen.

Lees meer »

Nationale Statenledenonderzoek 2017

In het provinciehuis van Gelderland is het 3e Nationale Statenledenonderzoek door Daadkracht aangeboden aan Statenlidnu, Bob Roelofs (namens de griffiers), Kees van Baak, vice-voorzitter van Provinciale Staten in Gelderland en Huri Sahin, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 

De resultaten van het nieuwe Statenledenonderzoek zijn luid en duidelijk. Ongeveer 20-23 uur in de week zijn onze volksvertegenwoordigers in touw voor de Provincie, naast hun gewone baan van ruim 32 uur in de week. De groeiende ontevredenheid over de vergoeding baart ook de  Statenlidnu grote zorgen. Om een gezonde balans te hebben in Provinciale Staten tussen jong en oud, werkend en niet werkend, man en vrouw, kan het niet zo zijn dat om financiële redenen onze democratie ongezond wordt.

In 2004 deed de Commissie Dijkstal een belangrijk advies aan het Kabinet over het verhogen van de vergoedingen van alle volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voor één doelgroep is dat advies nooit uitgevoerd, naar eigen zeggen in verband met de economische crisis: leden van Provinciale Staten. De tijd is rijp om dat alsnog snel te doen, vóór de Statenverkiezingen van 2019. Het principe ‘boter bij de vis’ is nu op z’n plaats.

Download hier het rapport

Lees meer »

Reactie Statenlidnu op consultatie Amvb

In haar reactie vraagt statenlidnu aandacht voor de reiskosten van (duo-) commissieleden, de mogelijkheid voor een vergoeding voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering en de vergoeding.Statenlidnu constateert dat met dit traject een pakket aan arbeidsvoorwaarden wordt gerealiseerd, dat voor de verschillende volksvertegenwoordigers zo veel mogelijk gelijk is en dat transparant, uitlegbaar en zo eenvoudig mogelijk in de uitvoering is.

 

De enige uitzondering hierop vormen de reiskosten buiten de provinciegrens voor commissieleden die niet tevens statenlid zijn. In tegenstelling tot bij gemeenten waar commissieleden reiskosten buiten de gemeenten wel vergoed krijgen, is hier voor commissieleden bij provincies niets geregeld. Statenlidnu vraagt u daarom een wijziging van de Provinciewet in gang te zetten.

 

Provincies werken steeds meer provinciegrens overstijgend samen. Dit betekent dat ook staten- en commissieleden steeds vaker provinciegrens overstijgende reiskosten hebben. Hierbij een paar voorbeelden uit Noord-Holland die dit illustreren: project ‘Duinpolderweg' (bijeenkomsten afwisselend in Den Haag, Haarlem en werkbezoeken in de bollenstreek), Waddenfonds (bijeenkomsten meestal in Friesland), Groene Hart (bijeenkomsten meestal in de provincie Utrecht), uitnodigingen Deltacommissaris (afwisselend ergens in Nederland).

Statenlidnu verwelkomt de mogelijkheid voor Provinciale Staten om bij verordening de invoering van een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden mogelijk te maken. Hiermee gaat een wens Statenlidnu in vervulling.

Statenlidnu vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor de hoogte van de vergoeding voor statenleden. Deze heeft zich de afgelopen jaren dusdanig ontwikkeld dat deze op dit moment niet langer in verhouding staat tot de verantwoordelijkheden en de taakzwaarte van de statenleden. Het statenlidmaatschap wordt hierdoor voor een groeiende groep potentiële volksvertegenwoordigers omdat zij zich het niet kunnen veroorloven om voor het statenlidmaatschap een dag minder te gaan werken. De volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau dreigt hierdoor eenzijdig samengesteld te worden. Statenlidnu constateert dat u voor de ontwikkeling van de vergoeding voor statenleden een ander systeem hanteert dan voor de bezoldiging van de gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Hierdoor zullen deze vergoedingen zich in verschillend tempo ontwikkelen. Statenlidnu vindt dit een ongewenste ontwikkeling en verzoekt u daarom om de vergoeding voor statenleden ook te koppelen aan de wijzigingen van het personeel in de sector Rijk.

Lees meer »

Presentatie Zakboek Statenleden - Toespraak Harold van de Velde

Vandaag is het een bijzonder moment voor de auteurs van het Zakboek Statenleden. Maandenlang is er met man en macht gewerkt aan een gereedschapskist voor het betere statenwerk. Het resultaat mag er zijn! Nu is het aan een Statenlid zelf om de inhoud tot zich te nemen en te zorgen voor het betere statenwerk. Mevrouw Broekers-Knol heeft al een beeld geschetst dat Statenleden niet alleen provinciale ankers heeft, maar ook de samenstelling van de Eerste Kamer is afhankelijk van wat er in de Provincies gebeurt. Deze getrapte verkiezingen zullen volgend jaar ook veel aandacht krijgen nu er weer een nieuwe Regering in de zetels zit. Echter zijn die camera's en journalisten na 20 maart 2019 weer verdwenen. Dan is het aan al die 570 Statenleden om vier jaar lang hun Statenwerk goed te doen en hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol uit te oefenen. En dat in een omgeving van een middenbestuur die in 2018 steeds belangrijker aan het worden is. Kijk naar het IBP, het Interbestuurlijk programma, dat recent is ondertekend door het Kabinet samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Het is goed dat een aantal jaren terug de Provincies haar taken heeft scherpgesteld.
Statenleden voeren hun drie rollen uit op de 7 kerntaken:

1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
2. Milieu, energie en klimaat
3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
5. Regionale economie
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur

Aangevuld met wat per provincie nog meer nodig is om samen met gemeenten maatschappelijke opgaven te beantwoorden. In Groningen gaat het bijvoorbeeld in Provinciale Staten ongetwijfeld over gaswinning, in Gelderland over de vliegroutes naar Lelystad en in Zeeland over Thermphos. Soms vragen mensen zich wel eens af: is het nodig dat de Staten zich hiermee bemoeien? Het antwoord is vaak eenvoudig als je bovenstaande onderwerpen hoort: soms is het ene zetje net nodig om iets in beweging te krijgen of om eendracht te maken.

Hoe krijg je iets in beweging? Die vraag komt bij Statenleden veel op. Het zakboek kan daarin behulpzaam zijn. De uitdaging voor een Statenlid is om zo effectief mogelijk te zijn, maar hoe doe je dat. Die vraag is voor de beroepsvereniging van Statenleden, Statenlidnu, ook relevant. Hoe maak je het slimst gebruik van je instrumenten? Wat kun je doen om goed te communiceren? Mensen en middelen kunnen helpen om hierdoor beter je statenwerk te kunnen doen. Dat is ook 1 van de missies van Statenlidnu. Elk Statenlid de kans geven om zijn of haar deskundigheid te bevorderen. Want betrokken, deskundige en krachtige provinciale statenleden dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie. Het is mooi om te ervaren dat ook het Ministerie van BZK die waarde daarvan inziet en bezig is met een actieprogramma om democratie en bestuur te versterken. Juist gericht op de ondersteuning van volksvertegenwoordigers.

Immers, ruim twee derde van de Statenleden combineert het Statenlidmaatschap met een betaalde baan. Gemiddeld genomen werken deze Statenleden 33 uur per week. Het Statenlidmaatschap vergt een investering van gemiddeld ruim 20 uur per week. Om deze uren zo effectief mogelijk te besteden, helpt het als er handvatten zijn om het Statenwerk goed in te richten. Daar wordt met het zakboek een stevige basis voor gelegd. Statenlidnu vindt het echter een illusie om te denken dat het mogelijk is de tijdsinvestering van een statenlid te beperken tot 8 – 12 uur per week zoals de Raad voor Openbaar Bestuur suggereert. Alleen al het invullen van het volksvertegenwoordigerschap vergt een hogere tijdsinvestering. Een vergoeding voor werkzaamheden van € 1.163,75 staat daarmee niet in verhouding tot de tijdsbesteding en het inkomensverlies door minder werken. Bovendien leidt inkomensverlies tijdens het statenlidmaatschap ook tot een lagere pensioen op latere leeftijd. Statenleden hebben daarmee nog geen medelijden met Eerste Kamerleden waar mevrouw Broekers-Knol iets over vertelde: zij krijgen meer dan het dubbele vergoed voor ongeveer dezelfde tijdsbesteding. Om de band nog meer te versterken tussen provincies en de Eerste Kamer zou het een voortreffelijk idee zijn om de
vergoeding gelijk te trekken. Dit zeg ik natuurlijk met een knipoog. 
 
Statenlidnu is blij met de aandacht in de Tweede Kamer en zal zich de komende maanden sterk maken voor een hogere vergoeding waar Statenleden recht op hebben.

Tot slot: het vandaag gepresenteerde zakboek is te mooi om niet naar te kijken, te goed om te laten liggen. Daarom is het voornemen van Statenlidnu om na de Statenverkiezingen volgend jaar alle nieuwe Statenleden een exemplaar te overhandigen, samen met andere relevantie informatie in de vorm van een zogenaamd inwerkpakket. Ik wil alle mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het zakboek hartelijk danken voor hun enorme inzet. En laat ik het lef maar hebben om die dank uit te spreken namens heel veel Statenleden in Nederland. En u zult misschien denken: zegt hij nu niets meer over de meerwaarde van de Provincies? Dat klopt! Onze geschiedenis leert dat de Provincies ervoor hebben gezorgd dat het Rijk (onze Staat) is opgericht. Niet andersom. Dat zegt voor mij al genoeg.
Lees meer »