Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Lester van der Pluijm!

Gelderse Statenlid en kersvers bestuurslid Lester van der Pluijm stelt zich aan u voor!

De drijfveer in mijn werk is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de publieke zaak. Momenteel ben ik werkzaam in het veld van onderzoek en onderwijs, waar het me nauw aan het hart gaat om theorie en praktijk te verbinden. Als bestuurslid van StatenlidNu wil ik bijdragen aan het versterken van de lokale democratie en het dualisme binnen de provincie. Op dit moment ben ik Statenlid in Gelderland voor de Partij voor de Dieren.      

“Wees realistisch, denk het onmogelijke.” Filosofe Joke Hermsen memoreert aan deze spreuk en is voor mij een inspiratiebron in deze tijd. Ik geloof erin dat we onze wereld opnieuw kunnen betoveren. De huidige crisis biedt een nieuw venster om onthaasten en consuminderen écht toe te laten in ons leven en weer op de politieke agenda te zetten. Dat is waar ik persoonlijk voor sta.   

Mijn hoop is dat de rijkheid aan kunst en cultuur in Gelderland en daarbuiten behouden blijft. Cultuur is de motor om het onmogelijke te denken. Ik zou het fantastisch vinden als we vaker kunstenaars (digitaal) betrekken in de provinciehuizen. Hoe mooi zou het zijn om bijvoorbeeld tijdens een vergadering van Provinciale Staten allerlei mimespelers te zien optreden? Een buitenstaander kan een kritische spiegel voorhouden en onze vastgeroeste patronen blootleggen. Spiegelen is uiteindelijk de sleutel van verandering.

Lees meer »

Masterclass voor Staten, Statenleden en stakeholders!

Over provinciale volksvertegenwoordiging in onze netwerksamenleving

Statenleden zijn volksvertegenwoordigers. Dat klinkt zo eenvoudig: statenleden luisteren naar de wensen van de inwoners van hun provincie, besluiten namens hen wat er moet gebeuren, de Gedeputeerden voeren het uit en namens de bevolking houden de statenleden weer de vinger aan de pols. Het is echter minder eenvoudig dan het lijkt. In de praktijk leven er allerlei vragen:

 • Want wat vertegenwoordigt een statenlid eigenlijk: zijn partij, zijn regio, zijn kiezers, de hele bevolking, het algemeen belang….?
 • Hoe kunnen statenleden en Staten omgaan met allerlei mensen en organisaties die zelf zich willen laten horen in de provinciale politiek, zoals in het kader van de Omgevingsvisie?
 • Hoe betrekken statenleden en Staten de stakeholders bij netwerksamenwerking en grootschalige projecten, zoals de Regionale Energiestrategie?

Dat zijn vragen die in de masterclass Staten, statenleden en stakeholders aan bod komen. Die Masterclass biedt zo essentiële informatie hoe je als Statenlid kan optreden in een samenleving waar directe participatie en netwerksamenwerking centraal staan.

Lees meer »

Oproep: Basismonitor Politieke Ambtsdragers!

De basismonitor: bundel van enquêtes

Onlangs ontvingen alle Statenleden een verzoek om deel te nemen aan de Basismonitor Politieke Ambtsdragers.  Statenlidnu roept Statenleden graag op deze vragenlijst in te vullen.

De Universiteit Twente en Tilburg University hebben deze Basismonitor Politieke Ambtsdragers opgezet om belangrijke kennis te vergaren over politieke ambtsdragers in Nederland. Eén van de doelen van deze enquête is om verschillende bestaande vragenlijsten te bundelen, waardoor ook Statenleden minder belast worden met de hoeveelheid enquêtes die hetzelfde doel dienen.

De basismonitor is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek moet inzicht geven in de ontwikkeling van politieke ambtsdragers die actief zijn in het Nederlands openbaar bestuur. Vorig jaar is deze vragenlijst reeds afgenomen onder alle politieke ambtsdragers (raadsleden, wethouders en burgemeesters) in de Nederlandse gemeenten. Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd bij de politieke ambtsdragers in alle Nederlandse provincies en waterschappen.

Lees meer »

Politieke Vrouwen Mentornetwerk

Politica en vrouwen helpen om de stap naar politiek te maken?

Wil jij politiek actief worden en wil je onderzoeken wat bij jou past, of heb je hulp nodig die stap te maken? Of ben jij politica en wil je de volgende generatie vrouwen en meiden helpen om de stap naar politiek te maken?

Meld je dan nu aan voor het  Politieke Vrouwen Mentornetwerk.

Met dit gratis netwerk helpen we vrouwen en meiden met politieke interesse en ambitie vooruit en geven we politici de kans om hun kennis en ervaring te delen. Al zo’n 200 vrouwen gingen je voor!

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering 28 september 19:00 - 20:00

Save the date! Algemene Ledenvergadering beroepsvereniging Statenlidnu

De ALV vindt digitaal plaats. Houdt u dit moment voor ons vrij? Graag betrekken we u erbij!

We vinden het belangrijk dat Statenleden betrokken zijn en zich betrokken voelen bij de beroepsvereniging. Naast het vaststellen van de jaarrekening 2019 en begroting 2021 zullen we eveneens een update geven over het dossier vergoedingen voor Statenleden.

 

Aanmelden kan via info@statenlidnu.nl

Lees meer »

Verschuiving deadline kandidaten bestuur van 10 naar 16 juli!

Statenlidnu heeft in verband met het reces de deadline voor het solliciteren verschoven van 10 juli naar 16 juli!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan een de rol als penningmeester invult. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor al onze Statenleden. We vergaderen één keer per maand als bestuur.

Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl 

Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 16 juli. De nieuwe bestuursleden worden na de zomer tijdens de ALV benoemd.

Profiel algemeen bestuurslid

 • Is in staat om vanuit de behoefte van Statenleden te bezien welke zaken voor de vereniging relevant zijn;
 • een bestuurslid van Statenlidnu bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, eventueel ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • onderschrijft de doelstelling en de aard van de vereniging;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen Bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen.

Algemene taken bestuursleden Statenlidnu

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • betrokkenheid bij wervingsprocedures.
Lees meer »

Update vergoedingen Statenleden

Vorig jaar heeft de minister besloten om opnieuw onderzoek te laten doen naar de vergoedingen van Statenleden. Statenleden zijn gemiddeld meer dan 20 uur kwijt aan het Statenwerk waarvoor een vergoeding van 1235 euro bruto tegenover staat. Vaak is er sprake van een baan naast het werk als Statenlid waardoor zij verlof moeten nemen, omdat er veel overdag wordt vergaderd, wat leidt tot inkomensverlies.

Statenlidnu heeft aangegeven graag concrete stappen te zien, omdat er al veel is onderzocht en de afgelopen 10 jaar weinig is veranderd. Er zijn constructieve overleggen met het ministerie van BZK gevoerd over de argumenten rondom een hogere vergoeding. Die zijn in het onderzoeksrapport van de minister erkend.

Conclusie onderzoek

Statenlidnu is blij met de conclusie in het onderzoek, waaruit blijkt dat er reden is om het niveau van de vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden eenmalig aan te passen en in lijn te brengen met onder andere de toegenomen taakzwaarte. Het advies van de onderzoekers daarbij is om als maatstaf voor Statenleden en algemeen bestuursleden te kijken naar de hoogte van vergoedingen van gemeenteraadsleden uit middelgrote gemeenten, waarbij Statenleden een vergoeding op een hoger niveau zouden moeten ontvangen dan algemeen bestuursleden.

Vervolg

Door het kabinet wordt een adviescollege voorgesteld die zich als eerste over dit rapport moet buigen. Het wetsvoorstel hiervoor is ingediend bij de Tweede Kamer. Statenlidnu is hoopvol, omdat het onderzoeksrapport voldoende aanknopingspunten heeft - eveneens alle andere onderzoeken - om een definitief besluit te nemen voor een betere vergoeding die recht doet aan de tijdsbesteding en inkomensverlies die Provinciale volksvertegenwoordigers hebben.

Visie

Juist om onze democratie gezond te houden, is dit van groot belang. Statenleden wachten al lang op een eerlijke vergoeding. Het rapport biedt deze erkenning. Het is nu zaak dat, rekening houdend met de context van deze tijd, dat alsnog snel een besluit genomen wordt om het rapport om te zetten in een aanpassing van het bedrag. De hoogte en de tijdsduur zijn hierin twee gespreksonderwerpen voor het vervolg.

Lees meer »

Gezocht: denkkracht voor ontwikkeling e-learnings!

Denk mee over inhoudelijke thema's

Het afgelopen jaar heeft Statenlidnu zes inhoudelijk e-learning modules laten ontwikkelen in samenwerking met VNG Connect. Dit jaar komen hier nog drie inhoudelijke modules bij waarvoor Statenleden gezocht worden om mee te denken. Deelt uw graag uw kennis in een praktische en relevante e-learning voor Statenleden? Dan zijn we naar u op zoek.

De inhoudelijke thema’s zijn:

 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 • Vitaal platteland en de ontwikkeling van natuurgebieden
 • Regionale economie

De werkgroep bestaat per onderwerp uit vier tot vijf personen. De tijdsinvestering bedraagt circa 3,5 dag in de tweede helft van dit jaar. Voor meer informatie en aanmelding neemt u contact op via info@statenlidnu.nl

Lees meer »

Wat doet u tijdens het zomerreces?

Wilt u als Statenlid meer kennis opdoen over het Statenlidmaatschap? Of wilt u meer leren over de Omgevingswet, Infrastructuur & Mobiliteit of Integriteit?

Neem eens een kijkje op het leerplatform!

Lees meer »

Bestuursleden gezocht! Reageer voor 10 juli!

Komt u het team versterken?

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan een de rol als penningmeester invult. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge vereniging en biedt volop kansen om je in te zetten voor al onze Statenleden. We vergaderen één keer per maand als bestuur.

Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl 

Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 10 juli. De nieuwe bestuursleden worden na de zomer tijdens de ALV benoemd.

Lees meer »

Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen?

Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen?

Statenlidnu roept u op om de enquête in te vullen van de evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. 

Hoe meer we weten over de ervaringen en opvattingen van Statenleden als eindgebruikers van deze wet, hoe beter we kunnen meedenken, onder meer met het ministerie van BZK, over hoe het verder moet met het digitaal vergaderen. 

 

Op vrijdag 12 juni heeft u per mail hiervoor een persoonlijke link in uw mailbox ontvangen, van onderzoeksbureau Overheid in Nederland. Een week later, op 19 juni, is een reminder verstuurd. 

Bekijk de eerste tussenrapportage hier!

Lees meer »

Webinar RES-en

Balanceren tussen vier grootheden

Het Klimaatplatform onder leiding van Ed Nijpels organiseert vrijdag 12 juni een webinar over de Regionale Energie Strategieën (RES-en).

Deze bijeenkomst met als titel ‘Balanceren tussen vier grootheden’ is relevant voor alle provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren die zich met klimaatbeleid bezig houden.

Lees meer »