Waarom lid worden?

Het behartigen van de belangen van Statenleden heeft versterking nodig.

Zo is de vergoeding voor een statenlid op dit moment niet in verhouding tot de tijd die een statenlid besteedt aan de invulling van het statenlid-maatschap. Veel statenleden moeten minder werken om de taken als statenlid goed uit te kunnen voeren. De hoogte van de statenvergoeding is hiermee niet in balans.

Naast de hoogte van de vergoeding kan uw positie ook worden versterkt door betere secundaire voorwaarden, zoals het instellen van burgerschapsverlof en meer budget voor de ondersteuning van de Provinciale Staten. Ook het bevorderen van de deskundigheid over nieuwe wet- en regelgeving draagt bij aan het versterken van uw positie.

Als beroepsvereniging wil Statenlidnu samen met de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en de Vereniging van Griffiers een positieve gesprekspartner zijn van het Rijk.

Contributie

U kunt als Provinciale Staten collectief lid worden.  Het collectief lidmaatschap is per statenlid € 95 per jaar.

Voor meer informatie over het collectief lidmaatschap kunt u terecht bij uw statengriffier.

Op grond van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden vergoedt de Provincie de contributie van Statenlidnu.

Ook een individueel lidmaatschap is mogelijk. Het individueel lidmaatschap kost € 145 per jaar.

 

Collectief lid

De volgende provincies zijn collectief lid van Statenlidnu:

 • Limburg
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Drenthe
 • Friesland
 • Flevoland
 • Overijssel
 • Groningen

Niet-collectief lid

De volgende provincies zijn geen collectief lid van Statenlidnu, en vereisen dus individuele aanmelding en contributie:

 • Brabant
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Gelderland

Lid worden?

Als u lid wilt worden, dan kunt u zich met onderstaand formulier aanmelden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw lidmaatschap. U kunt deze indienen bij de griffie voor betaling.