Dossier rechtspositie

De rechtspositie van statenleden moet krachtens of bij wet geregeld zijn. Dit is geregeld in artikel 96 Provinciewet. Ook in de artikelen 93 tot en met 95 Provinciewet zijn regels opgenomen over de rechtspositie van statenleden.

In het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is de rechtspositie van statenleden verder uitgewerkt. Op basis van de Provinciewet en het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden hebben provinciale staten de bevoegdheid om op een aantal onderdelen dit verder te regelen in een Verordening rechtspositie.

Het IPO heeft hiervoor een modelverordening opgesteld.

Word
Modelverordening rechtspositie bestuurders 2015
Word [82.0 KB]
Download (6 downloads)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een handige pagina waar al het nieuws over de rechtspositie van statenleden staat. Op deze pagina staan links naar de belangrijkste wet- en regelgeving. Ook zijn hier de circulaires (brieven) van het ministerie te vinden over wijzigingen in de rechtspositie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politieke-ambtsdragers/inhoud/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/rechtspositie-politieke-ambtsdragers-provincies/provinciale-staten-en-commissielid