Dossier rechtspositie

De rechtspositie van statenleden moet krachtens of bij wet geregeld zijn. Dit is geregeld in artikel 96 Provinciewet. Ook in de artikelen 93 tot en met 95 Provinciewet zijn regels opgenomen over de rechtspositie van statenleden.

In het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is de rechtspositie van statenleden verder uitgewerkt. Op basis van de Provinciewet en het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden hebben provinciale staten de bevoegdheid om op een aantal onderdelen dit verder te regelen in een Verordening rechtspositie.

Het IPO heeft hiervoor een modelverordening opgesteld.

modelverordening rechtspositie bestuurders_2015
Word – 82.0 KB 305 downloads

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een handige pagina waar al het nieuws over de rechtspositie van statenleden staat. Op deze pagina staan links naar de belangrijkste wet- en regelgeving. Ook zijn hier de circulaires (brieven) van het ministerie te vinden over wijzigingen in de rechtspositie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politieke-ambtsdragers/inhoud/rechtspositie-politieke-ambtsdragers/rechtspositie-politieke-ambtsdragers-provincies/provinciale-staten-en-commissielid

Position Paper Statenlidnu - maart 2018

Statenlidnu heeft voor de Tweede Kamer ten behoeve van een rondetafelgesprek een position paper geschreven over de positie van statenleden.

20180301 Position paper positie statenleden
PDF – 185.1 KB 300 downloads

Zelfscan persoonlijke veiligheid voor politieke ambtsdragers

Speciaal voor politieke ambtsdragers heeft het CCV de zelfscan persoonlijke veiligheid gelanceerd. Door het beantwoorden van 18 vragen in 4 categorieën kunnen politieke ambtsdragers nagaan wat ze kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. De zelfscan is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Netwerk Weerbaar Bestuur.