Aanzien van het ambt

Integere politici en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het provinciaal handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten samen verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ter ondersteuning van onder andere statenleden een handreiking integriteit decentrale politieke ambtsdragers uitgebracht.

handreiking integriteit politieke ambtsdragers incl modelgedragscodes 3e druk
PDF – 648.8 KB 311 downloads