PROGRAMMA

  • Ontvangst met een broodje
  • Opening
  • Key-note
  • Workshopronde 1 (45 minuten)
  • Pauze
  • Verdieping
  • Afsluiting en napraten

 

De bijeenkomst is in Arnhem op woensdag 31 oktober vanaf 18.30 (vanaf 18.00 inloop met een broodje)

KEY-NOTE

De key-note wordtverzorgd door Stefan Kuks.

Stefan Kuks

Stefan Kuks (watergraaf Vechtstromen) is betrokken bij het Deltaprogramma. Hij houdt een inleiding over het belang van klimaatadaptatie en energietransitie. Twee onderwerpen waarop de provincie het verschil kan maken.

WORKSHOPS

U kunt voor de workshoprondes kiezen uit de volgende workshops.

  • Is het hier een beetje democratisch? Kijken naar participatie door de democratische bril.
  • Social media strategie

Workshop leiders en verdieping

Marije van den Berg

Marije van den Berg (Leiden, 1974) is onderzoeker, adviseur en trainer op het gebied van - vooral lokale - democratie en participatie. Ze werkte met tientallen gemeenten, maar ook voor provincies en waterschappen, en soms in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op www.democratieinuitvoering.nl kun je meer over en van haar lezen. (En ze is de host van een podcast over democratie, onder meer te vinden op iTunes)

Jaap de Bruijn

Jaap de Bruijn heeft jarenlange ervaring met het professioneel gebruik van internet en social media. Hij is de auteur van drie dummie boeken over het gebruik van social media. Daarnaast was begin deze eeuw het eerste Hoofd Nieuwe Media bij de Rijksvoorlichtingsdienst en werd in 2006 communicatiemanager bij een politieke partij. Nu is hij stakeholdermanager bij zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, waar hij in de drie jaar daarvoor woordvoerder en social media manager was. Tijdens de bijeenkomsten is hij niet in functie.

WORKSHOPS

Is het hier een beetje democratisch? Kijken naar participatie door de democratische bril

Onder het motto: het gaat niet om democratische vernieuwing, het gaat om democratische kwaliteit! Marije van den Berg van Democratie in uitvoering geeft je handvatten om na te denken over nieuwe, passende werkvormen en instrumenten voor participatie in jouw provincie. Een wegingskader, zo je wilt :) Want hoe bepaal je nu eigenlijk wat goede werkvormen en instrumenten zijn om de zeggenschap en invloed van mensen en organisaties vorm te geven? Hoe weeg je die? Hoe toets je GS erop? Wanneer wordt het er nu democratisch beter op? Van andere manieren van overleg, samenwerkingsgroepen, klankborden en panels tot adviesraden, maatschappelijke ondernemingen en de klassieke inspraak: we zetten de democratische bril op en kijken eens beter naar de gemeenschap, provincie en de Staten. En jouw rol daarbij.

Social media strategie

Jaap de Bruijn, auteur van social media for dummies, over hoe je komt tot een goede social media strategie. Stem je de strategie van jou, je fractie en die van PS op elkaar af of juist niet? Wat is het belang van een goede social media strategie bij energietransitie of klimaatadaptatie? 

Verdieping

Gelders Energie Akkoord

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels –waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te werken kom je veel verder.